Garantie

- Op alle geleverde goederen rust de normale, door de fabrikant van het geleverde product, verstrekte fabrieksgarantie.
- Onoordeelkundige verwerking van de geleverde producten kan de garantie doen vervallen.
- Het niet opvolgen van de (verwerkings)voorschriften van de fabrikant kan de garantie doen vervallen.